prawo wekslowe w procesie restrukturyzacji

Prawo wekslowe w procesie restrukturyzacji

To jedna z najstarszych ustaw w polskim porządku prawnym. Prawo wekslowe, bo o nim właśnie mowa, reguluje niezwykle istotne z punktu widzenia obrotu gospodarczego sprawy. Jakie jednak ma ono znaczenie dla procesów restrukturyzacyjnych? Wyjaśniamy najbardziej istotne kwestie.

1. Prawo wekslowe i restrukturyzacja – najważniejsze pojęcia

2. Najważniejsze przepisy

3. Procedura w praktyce

Jak wyjaśnia Kancelaria Restrukturyzacyjna KPR, rola weksla w postępowaniu restrukturyzacyjnym może być zróżnicowana. Wszelkie konkretne ustalenia reguluje Prawo wekslowe, do którego warto zajrzeć, chcąc zgłębić temat. Poniżej rozstrzygamy najważniejsze kwestie w tym temacie.

Prawo wekslowe i restrukturyzacja – najważniejsze pojęcia

Aby dokładnie wyjaśnić wszystkie zależności, trzeba rozpocząć od kilku kluczowych definicji.

  • Weksel

Jest to papier wartościowy, rodzaj zabezpieczenia pomiędzy stronami umowy, stosowany w celu podniesienia bezpieczeństwa i wiarygodności umów profesjonalnych. W założeniu ma dawać gwarancję terminowej spłaty zobowiązania przez wystawcę dokumentu lub inną, wskazaną przez niego osobę. Wyróżniamy weksle własne – proste, zawierające bezwarunkowe przyrzeczenie spłaty weksla określonej osobie oraz weksle trasowane, ciągnione, które stają się pełnowartościowe w momencie przyjęcia przez osobę przyjmującą na siebie zobowiązanie zawarte w treści.

  • Wystawca weksla

Osoba, która wystawia weksel i zobowiązuje się pokryć sumę wekslową we wskazanym terminie lub poleca zapłatę sumy wekslowej trasatowi.

  • Trasat

Podmiot wskazany przez wystawcę do zapłaty w określonym terminie sumy wekslowej.

  • Indosant

Osoba zbywająca papier wartościowy.

  • Posiadacz weksla

Każda osoba, która dysponuje wekslem i jest w stanie wykazać swoje prawo do niego.

Najważniejsze przepisy

Jak wspomnieliśmy, prawo wekslowe w procesie restrukturyzacji ma bardzo ugruntowane podstawy. W art. 43 wspomnianego aktu prawnego można znaleźć informację, że posiadacz weksla ma prawo do zwrotnego poszukiwania przeciw indosantowi, wystawcy lub innemu dłużnikowi przed terminem płatności weksla w sytuacji, w której:

  • otwarta została restrukturyzacja trasata – niezależnie od tego czy przyjął weksel – lub gdy trasat zaprzestał spłacania długów albo też, gdy przeprowadzono z jego majątku bezskuteczną egzekucję,
  • otwarto postępowanie restrukturyzacyjne wystawy weksla, co do którego istnieje zakaz przedstawienia.

Warto w tym miejscu podkreślić jeszcze, że cechą charakterystyczną weksla jest fakt, że to zobowiązanie bezwarunkowe. Oznacza to, że sam dokument nie jest powiązany z jakąkolwiek inną czynnością prawną, by wymienić w tym miejscu chociażby umowę kredytu. W praktyce czynność wykupu weksla nie może wiązać się z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków, na przykład z tytułu umowy.

Procedura w praktyce

Zatrzymajmy się na chwile na temacie deklaracji wekslowej. Samo prawo wekslowe nie opisuje bezpośrednio sytuacji, w której względem wystawcy weksla rozpoczęto proces restrukturyzacyjny. Trzeba natomiast zastrzec, że samo otwarcie takiego postępowania nie powoduje z automatu nieważności weksla ani w żaden sposób nie modyfikuje celu zabezpieczenia wierzytelności.

W tym przypadku kluczowe jest ustalenie, czy wierzytelność związana z deklaracją wekslową ma charakter warunkowy czy bezwarunkowy. Jako że zobowiązanie wekslowe, z którym wiąże się proces wydania weksla, może mieć charakter poręczenia:

  • w przypadku gdy mamy do czynienia z wekslem i poręczeniem (co reguluje Kodeks cywilny), wierzytelność ma charakter bezwarunkowy, a wierzyciel podlega zaspokojeniu w ramach układu,
  • w przypadku weksla in blanco, wierzytelność może mieć charakter warunkowy, dlatego wierzyciel może zostać objęty układem na zasadach ogólnych dopiero po prawidłowym wypełnieniu weksla własnego.

Leave a reply

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij