RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 Kwietnia 2016r. ( Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SUCCESSUP Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie, ul. Zaściankowa 46.
 2. Kontakt z administratorem Danych Osobowych- p.wasilenko@successup.pl
 3. Celem przetwarzania danych będzie realizacja zawartej umowy na podstawie ART. 6 ust.1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  – Podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia.
  – Pełnomocnik ds. SZJ- usługodawca zewnętrzny
  – Biuro rachunkowo-księgowe- usługodawca zewnętrzny
  – Specjalista ds. BHP- usługodawca zewnętrzny.
 5. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 6lat/lub w oparciu o uzasadniony interes zrealizowany przez administratora ( dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)
 6. Posiadają Państwo prawo do ządania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.